Regels

Hierbij onze huisregels/algemene voorwaarden welke zijn opgesteld om alle misverstanden te vermijden.
Deze regels plaatsen wij duidelijk op onze site en zijn ook na te lezen in de kamer.
Bij reservatie en gebruik van Le Rouge verklaart u zich hiermee automatisch akkoord.

1. Wij garanderen ten alle tijde uw discretie en privacy. Wij verwachten dat dan ook terug van onze klanten.
Daarom kan u enkel een kamer boeken na telefonische afspraak. Bel ons met een zichtbaar nummer.

2. De kamer wordt NOOIT verhuurd aan minderjarigen. Hierop kan geen enkele uitzondering gemaakt worden.
Bij enige twijfel hebben wij het recht om een identiteitskaart te vragen.

3. Le Rouge is beschikbaar voor max. 4 personen:
- koppels (m/v - m/m - v/v)
- 3 personen (m/m/v - v/v/m)
Gangbangs kunnen wij NIET toestaan.
Een reservatie is steeds voor 2 personen, tenzij anders vooraf is gevraagd, goedgekeurd door Le Rouge en betaald.
Bent u op moment van aankomst met meer dan aantal personen zoals overeengekomen zal de extra persoon(en) de toegang worden ontzegd.

4. Le Rouge is geen bar/club. Le Rouge is een kamerverhuur, er zijn geen dames aanwezig.

5. Eigen dranken en voeding meebrengen is NIET toegelaten.
Indien dit toch gebeurt vragen wij een schadevergoeding van 75 euro. Hierover bestaat geen enkele discussie.

6. Le Rouge mag niet gebruikt worden voor (commerciele) fotoshoots.
Enkele foto's voor persoonlijk gebruik kunnen wel. Foto's gemaakt in Le Rouge mogen niet gebruikt worden voor publicatie in eender welke media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Rouge.

7. Voor de meeste boekingen vragen wij betaling vooraf. Een reservatie is pas definitief na ontvangst van betaling.
Betaling kan nooit worden terug gevorderd, ook niet in geval van annulatie. (ongeacht de reden)
Datum en uur van reservatie kan niet worden gewijzigd.

8. Drugs en andere verdovende middelen zijn ten strengste verboden.

9. Wij hebben het recht 1 of meerdere personen de toegang te ontzeggen zonder hiervoor een reden te moeten opgeven.

10. Bij een "no show" dient het bedrag van de gemaakte reservatie altijd betaald te worden. Reserveren = betalen.
Hierin zijn we zeer strikt. We maken geen enkele uitzondering en er wordt niet over onderhandeld.
Bij niet betaling is er een schadevergoeding van 10 % verschuldigd met een minimum van 250 EUR evenals interesten ten belope van 10% per jaar. De schadevergoeding heeft geen betrekking op de advocatenkosten die wij op u zullen verhalen in geval wij de sommen in rechte dienen in te vorderen.

11. Instellingen van de jacuzzi en de geprogrammeerde voorkeurinstellingen van radio, TV en airco worden niet gewijzigd door de klant.

12. Het is verboden shampoo of andere producten te gebruiken aan de jacuzzi.

13. Le rouge is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade aan goederen of personen, zij is evenmin aansprakelijk voor het verlies van goederen of foutief gebruik van faciliteiten. Elke vordering in die zin wordt dan ook afgewezen.

14. Respecteer onze infrastructuur.
Schade toegebracht door de klant dient onmiddellijk gemeld te worden en zal op hem verhaald worden.

15. Wanneer u als klant deze regels niet respecteert zullen wij niet nalaten de nodige stappen te ondernemen.
Als u deze regels niet wil/kan naleven heeft het geen enkele zin dat u als klant komt bij ons.

16. In geval van geschillen is enkel de de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Gent bevoegd.
Geraardsbergsesteenweg 216 - 9860 Oosterzele. BE 0643429407